Επιστροφή σε Μια Σχέση που Δεν Φέρνει Ευτυχία: Οι Λόγοι που Μας Οδηγούν πίσω στο Παρελθόν