Ο ιστότοπος www.lly.gr αποτελεί τον δικτυακό τόπο Life Loves You by Maria Karakosta – Μαρία Α. Καρακώστα (εφεξής "Ατομική Επιχείρηση") καθώς επίσης και το online κατάστημα. Η έδρα της ατομικής επιχείρησης είναι στους Αγίους Αναργύρους επί της οδού Ναυαρίνου 32, 13562 με ΑΦΜ: 102999961.

Μέλημα της "Ατομικής Επιχείρησης" είναι η παράθεση των όρων που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ως ιδιοκτήτριας του ηλεκτρονικού καταστήματος που βρίσκεται στην διεύθυνση "https://lly.gr " προς όλους εσάς που θα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην αναζήτηση και απόκτηση των προϊόντων που επιθυμείτε να αγοράσετε από το ηλεκτρονικό κατάστημά της.

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του "https://lly.gr" διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, τις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως αυτές έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική έννομη τάξη, που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, καθόσον η χρήση και η περιήγηση σας στην ιστοσελίδα "https://lly.gr " συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.

01. ΟΡΟΙ

Η "Ατομική Επιχείρηση" αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή μέσα από την ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού της καταστήματος. Η "Ατομική Επιχείρηση" διατηρεί το δικαίωμα να ανανεώνει ή να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Η αλλαγή όρων δεν καταλαμβάνει παραγγελίες οι οποίες ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη.

02. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Οποιοσδήποτε χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα "https://lly.gr" χωρίς να δώσει καμία προσωπική πληροφορία. Οι περιπτώσεις που θα χρειαστούμε κάποια προσωπικά σας δεδομένα (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο κ.ά.) είναι κατά κανόνα για να διεκπεραιώσουμε την παραγγελία σας, για την εγγραφή σας στο newsletter ή για να λάβετε κάποια ενημέρωση.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα της "Ατομικής Επιχείρησης" (https://lly.gr) τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές μαζί σας, την επικοινωνία, την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από τρίτους ή να χορηγηθούν σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές). Το ηλεκτρονικό κατάστημα της "Ατομικής Επιχείρησης" λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία της "Ατομικής Επιχείρησης" τα οποία διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της μεταξύ μας συναλλακτικής σχέσης.

Επίσης μπορείτε οποτεδήποτε να προβείτε, εφόσον υπάρχει λόγος, στην αλλαγή των προσωπικών στοιχείων που μας έχετε γνωστοποιήσει ή και να περιορίσετε ή ακυρώσετε τη χρήση κάποιων από τα στοιχεία αυτά με τη συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας. Σε κάθε περίπτωση σας ενημερώνουμε για την ύπαρξη των δικαιωμάτων πρόσβασης και εναντίωσης που έχετε σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/1997. Η "Ατομική Επιχείρηση" μπορεί κατά καιρούς να χρησιμοποιεί τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για να σας ενημερώνει για τη διάθεση από τις σελίδες του νέων διαθέσιμων υπηρεσιών. Σε περίπτωση ωστόσο που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοιου είδους μηνύματα, μπορείτε να μας γνωστοποιήσετε την άρνησή σας στη διεύθυνση info@lly.gr.

03. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα "https://lly.gr" έχει βασική προτεραιότητα την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πλέον σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες.

04. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το δικτυακό κατάστημα "https://lly.gr" και όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας του (φωτογραφίες, κείμενα, γραφικά, υπηρεσίες, προϊόντα, ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά σήματα που αντιπροσωπεύουν την "Ατομική Επιχείρηση" και το ηλεκτρονικό της κατάστημα), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου. Ως εκ τούτου απαγορεύεται η οποιαδήποτε χρήση των παραπάνω, εκτός των περιπτώσεων που υπάρχει σχετική έγγραφη άδεια της επιχείρησης. Η Ατομική Επιχείρηση εξακολουθεί να έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει την πρόσβαση εάν υποπτευόμαστε παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων ή αντιγραφή περιεχομένου της επιχείρησης.

05. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Υπηρεσίες

Στην περίπτωση κατά την οποία, για οποιονδήποτε λόγο, μετά την αγορά μίας υπηρεσίας ο Πελάτης επιθυμεί να ακυρώσει την συμμετοχή στα σεμινάρια που παρέχονται από την "Ατομική Επιχείρηση", τότε διατηρεί το δικαίωμα να το πράξη εντός επτά (7) ημερών από την αγορά της συγκεκριμένης υπηρεσίας. (money back guarantee)

06. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η ολοκλήρωση της παραγγελίας σας γίνεται με τους παρακάτω τρόπους πληρωμής:
Μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών.